N-Z Samenwerkingsproject

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

DE STEUNGROEP NEW LAETARE, FV

Steungroep New Laetare is een Feitelijke Vereniging met als doel morele en financiële ondersteunung te geven aan :                            

1. de bouw, de uitrusting en het onderhoud van het ontwikkelingsproject “Vormingscentrum New Laetare Schools” in Akwakuma-Owerri (Nigeria). Ze verzamelt ook fondsen  voor het verlenen van studiebeurzen aan kinderen uit kansarme gezinnen uit deze regio.

​2. Een structuur uitbouwen en acties op touw zetten om te voorzien in preventieve gezondheidszorg voor de kinderen van deze  en omliggende scholen en voor sociale bescherming van het personeel van deze scholen .

​3. Het samenwerkingsproject wil zo eenj bijdrage leveren aan de verwezenlijking van twee prioritaire duurzaamheidsdoelstellingen die de Verenigde Naties vastlegde voor periode 2015-2030:                                    ° Onderwijs en vorming voor alle kinderen, zowel jongens en meisjes tot 18 jaar                                                  ° Toegankelijke gezonsheidszorg en sociale bescherming voor allemensen.              

Omdat Nigeria (vroegere Engelse kolonie) niet valt onder de door ons land erkende Afrikaanse landen voor ontwikkelingssamenwerking waren we van bij de start aangewezen op de hulp van familieleden, vrienden en kennissen als mogelijke sponsors om de realisatie van het project enige kans op slagen te geven. Daartoe werd hier te lande, in 1902 de “Steungroep New Laetare” opgericht. De Steungroep heeft reeds een 300 tal trouwe sponsors en kan sinds 2010 voor de bouw en uitrusting van de secundaire school,  rekenen op een aanzienlijke steun van de provincie West-Vlaanderen (Noord-Zuid Centrum) en van het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking. Sponsors en sympatiesanten ontvangen het driemaandelijks info en contactblad “New Laetare Tijdingen”. De steungroep geeft jongeren de gelegenheid voor een veertiendaags werkverblijf in Akwakuma (Nigeria).
Om de doeltreffendheid van onze werking te verstevigen werken wij samen met Kontinenten vzw, Potterrierei 72, 8000 Brugge. Giften op rekening van Kontinenten vzw zijn fiscaal aftrekbaar. De vereniging is ook aangesloten bij 4de Pijler van de Vlaamse Ontwikkelings- Samenwerking.

Een gift met fiscaal attest kan steeds gebeuren op rekening BE66 7380 3734 7143 (BIC: KREDBEBB) van KONTINENTEN vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge

Met vermelding: "Preventieve gezondheidszorg New Laetare

Een gift zonder fiscaal attest kan steeds gebeuren op rekening: BE53 7380 3179 9753 (BIC: KREDBEBB) van “Steungroep New Laetare, Brugge
Flyer_Cloud_Nine_.pdf Benefietconcert (90.5 kB)